Tequila Sunrise/ Tequila Sonnenaufgang/ Tequila Sunrise

Tequila Sunrise/ Tequila Sonnenaufgang/ Tequila Sunrise

6.00 €

  • “GINEBRA, LICOR DE “TEQUILA, RON BLANCO, JUGO NARANJA, GRANADINA”
  • "TEQUILA, WEISSER RUM, ORANGENSAFT, GRENADINE"
  • "TEQUILA, WHITE RUM, ORANGE JUICE, GRENADINE"